News Report

News Report

Plannen tot 1 september: 4 juli BBQ!

20-06-20 | Bestuur

20-06-2020

Beste dartvrienden,

Vanaf 1 juli lijken we de deuren weer te mogen openen. We hebben met het bestuur vergaderd over hoe we dit gaan organiseren. We willen beginnen om begrip te vragen voor de hieronder genoemde maatregelen en besluiten. Wij als bestuur zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk over wat er in ons verenigingsgebouw gebeurd. Naast het beperken van gezondheidsrisicoโ€™s, willen we ook financiële sancties bij controles (die op kunnen lopen tot โ‚ฌ4.500,-) voorkomen!

Concreet is het volgende besloten:

- Na 15 weken gesloten geweest te zijn, lijkt het ons mooi om te starten met een leden BBQ. Bij mooi weer kunnen we dit buiten het clubgebouw organiseren. Datum: 4 juli, aanvang 17:00 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Omdat we de BBQ buiten organiseren, handhaven we hiervoor geen maximaal aantal personen.

- Zaterdag 11 en 18 juli is het clubgebouw geopend vanaf 17 uur voor uitsluiten vrij darten en alleen leden. Er kan vooraf online ingeschreven worden en akkoord gegeven worden op de verplichte gezondheidsvragen. Er mogen maximaal 20 leden naar binnen. Zijn er meer dan 20 inschrijvingen? De resterende leden hebben het eerste recht op toegang op de volgende zaterdag. Hoe de inschrijving precies werkt, wordt de komende week meegedeeld.

- Na deze eerste weken willen we evalueren. We zullen hierna aangeven hoe we tot 1 september verder gaan m.b.t. het openen van ons clubgebouw.

Zoals hierboven te lezen is valt het je wellicht op dat we in eerste instantie de deuren niet op door de weeks dagen willen openen.  Dit hebben om meerdere redenen besloten. Naast de beperkte barbezetting, hebben we ook niet de capaciteit om de geldende strenge regels te handhaven op deze dagen. Hiernaast mag er niet in wedstrijdverband gedart worden waardoor de noodzaak om te openen minder groot wordt. Na evaluatie kan het zijn dat we alsnog besluiten om ook op dinsdag de deuren openen.

Het bestuur.

1 Views - Last updated: 28-01-21