News Report

News Report

​ Nieuwbouw update!

06-06-20 | bestuur

6-6-2020

Zoals jullie weten is de bouwvergunning van de gemeente Urk vorige maand binnen gekomen! We kunnen nu eindelijk melden dat de nieuwbouw in een stroomversnelling gaat komen. Concreet lijkt het erop dat we hopen dat eind 2020 de eerste paal de grond in gaat!

Voordat dit zal gebeuren moeten er nog wel een aantal belangrijke zaken geregeld worden. Afgelopen week is er weer druk overleg gevoerd met onze architect 1:1 Architectuur. Veel concrete zaken m.b.t. de definitieve indeling van het clubgebouw, aanbesteding en financiële zaken zijn aan de orde gekomen.

Er ligt nu een tijdsplan op tafel waarin globaal aangegeven is wanneer wat gaat gebeuren. Er zijn actiepunten die opgepakt worden door ons bestuur, en punten die door de architect verder uitgewerkt worden. We hopen snel een ledenvergadering in te plannen waar de belangrijke punten met de leden doorgesproken kunnen worden. Zoals het nu lijkt kunnen we vanaf 1 juli onze deuren openen. Als dit ook daadwerkelijk kan, zullen we een z.s.m. een datum prikken voor de ledenvergadering.